Blog Post

Poate fi incinerat un cetățean străin decedat pe teritoriul României?

Da. Un cetățean străin decedat pe teritoriul României poate fi incinerat.

Este însă necesar să existe aprobabrea consulatului din România al țării al cărei cetățean a fost decedatul. În lipsa acesteia se poate aduce aprobarea autorităților competente de la ultimul domiciliu de pe teritoriul României al decedatului.

De asemenea mai sunt necesare si următoarele acte:

 • certificat de deces în original şi xerox,
 • actul de identitate al persoanei care solicită incinerarea (B.I./C.I./paşaport) în original şi xerox,
 • certificat de îmbălsămare
 • adeverinţă de inhumare/incinerare în original, care se reține de către administrația crematoriului
 • autorizaţie sanitară de transport care se eliberează de către DSP teritorială, după caz
 • copie certificat de constatare a decesului,
 • acte de stare civilă care să ateste gradul de rudenie față de persoana decedată,
 • actul prin care persoana decedată și-a exprimat legal voința de a fi incinerată, dacă a fost întocmit
 • solicitare de incinerare sau copie legalizată după testament
 • declarația de metale și obiecte prețioase, dacă este cazul
 • copia cărții de identitate/ pașaportului solicitantului incinerării;
 • proces verbal de predare-primire a urnei în original, dacă este cazul si se opteaza pentru o urnă proprie

Pentru mai multe informații puteti consulta Pachetul de incinerare decedați pus la dispozitie de firma noastră de servicii funerare pentru zona București și Ilfov.

Related Posts

Call Now ButtonApelati-ne Acum - 0767.800.685 Sari la conținut