Model certificat constatator deces

Certificatul constator al decesului este completat de persoane autorizate si eliberat in vederea intocmirii actelor necesare inmormantarii.

Certificat constatator al decesului - model

Firma noastra de servicii funerare poate elibera un certificat de constatator al decesului in termen de 24h de la preluarea decedatului.

Servicii funerare Bucuresti