Blog Post

Metodologia pentru persoanele decedate cu boli infecțioase

0
(0)

Metodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase din 29.12.2017

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 15 februarie 2018

Persoanele decedate în urma unei boli infecțioase prezintă risc de îmbolnăvire pentru cei care manevrează corpul decedatului, pentru familie și pentru comunitate. Atât corpul, cât și fluidele corporale pot rămâne infecțioase post mortem și pot prezenta risc de transmitere prin contact direct sau indirect.

A. Principalele căi de transmitere care trebuie luate în considerare la manipularea cadavrelor umane sunt:

1. sângele și alte fluide corporale, precum saliva, lichidul pleural etc.;
Reviste (1)

2. produse de dejecție: fecale și urină;
Reviste (1)

3. aerosoli infectanți, care pot fi eliberați în momentul mutării sau ca urmare a autopsierii sau îmbălsămării cadavrului;

4. tegumentele decedatului sau suprafețele contaminate cu agenții posibil infecțioși, menționați la pct. 1-3.

B. Modul de transmitere a agenților infecțioși de la decedat către persoanele care manipulează corpul decedatului:

1. prin contactul direct al mâinilor, degetelor ori al mucoasei oculare sau al altor mucoase (nazală, bucală) a persoanei care manipulează cadavrul cu nasul, ochii, gura sau cu obiecte contaminate aparținând decedatului ori ca urmare a împroșcării cu sânge sau alte fluide corporale ale decedatului;

2. prin inhalarea aerosolilor contaminați, rezultați în timpul manipulării/îmbălsămării/autopsierii cadavrului;

3. prin contactul direct al tegumentului neintegru (care prezintă o soluție de continuitate) a persoanei care manipulează corpul decedatului, cu tegumentul sau fluidele decedatului.

C. Clasificarea riscului de transmitere a bolilor infecțioase în funcție de gravitate, pentru persoanele care manipulează, autopsiază sau vin în contact direct cu cadavrul:

1. Risc înalt se atribuie pentru următoarele boli:

a) variola/variolidul;

b) febre virale hemoragice (Lassa, Ebola, Marburg etc.);

c) febra galbenă;

d) tifos exantematic;

e) pesta (ciuma);

f) antrax;

g) rabia.

2. Risc mediu se atribuie pentru următoarele boli:

a) hepatite B, C;

b) infecție HIV;

c) encefalopatii spongiforme transmisibile (spre exemplu, Boala Creutzfeldt-Jakob);

d) holeră;

e) febră tifoidă și paratifoidă;

f) dizenterie (amoebiană sau bacilară);

g) salmoneloză;

h) tuberculoză pulmonară;

i) difterie;

j) boală meningococică (netratată);

k) scarlatină;

l) bruceloză;

m) leptospiroză;

n) infecție cu Stafilococ auriu meticilinorezistent (MRSA) (în cazul în care există dovezi medicale);

o) infecție cu enterococi rezistenți la vancomicină (în cazul în care există dovezi medicale).

NOTĂ:

În cazul în care există scurgeri de fluide din cadavru, bolile prevăzute la lit. a)-c) se încadrează la risc înalt; în celelalte cazuri, riscul este mediu.

3. Risc minor

– celelalte boli infecțioase, nespecificate la pct. 1 și 2.

Nivelul de risc se poate modifica, dacă apar tulpini microbiene cu patogenitate crescută.

D. Precauțiuni specifice, în funcție de clasificarea riscului*)

*) Precauțiunile sunt schematizate în tabelul din anexa nr. 1. Tabelul poate fi reactualizat în funcție de contextul epidemiologic și apariția de tulpini microbiene cu patogenitate crescută.

1. Precauțiuni specifice pentru contactul cu decedații cu boli cu risc înalt de transmitere:

a) Se interzice îmbălsămarea decedatului.

b) Se interzic practicile obișnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a cadavrului.

c) Se pulverizează dezinfectant peste cadavru.

d) Se acoperă fața cadavrului cu o mască; de asemenea se vor acoperi și alte orificii cu potențial de eliminare a fluidelor/secrețiilor pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecțioase de aerosoli.

e) Cadavrul se introduce în doi saci rezistenți, de vinil. După introducerea cadavrului în fiecare sac, acesta se pulverizează cu dezinfectant, urmat de introducerea în sicriu.

f) Sicriul se închide și se sigilează. Este interzisă vizionarea sau contactul direct cu cadavrul, fiind interzisă redeschiderea sicriului.

g) Persoanele care manipulează sicriul sunt instruite și echipate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.

h) Înainte de a acoperi sicriul cu pământ, angajații cimitirului toarnă peste sicriu var cloros sau un dezinfectant care generează clor activ în concentrație de minimum 10%.

i) Groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri.

j) Deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces este strict interzisă, cu excepția situațiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

k) Persoanele care manipulează cadavrul ori îmbrăcămintea și obiectele contaminate cu secreții ale decedatului vor purta obligatoriu echipament de protecție individuală: mănuși, protectoare faciale, echipament din tyvek, măști chirurgicale, protectoare oculare și cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.

l) Se interzicere folosirea obiectelor contaminate cu fluide ale decedatului.

m) Se realizează obligatoriu dezinfecția spațiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda, a obiectelor, îmbrăcămintei, lenjeriei, precum și curățarea acestora.

n) Se realizează dezinsecția obiectelor și spațiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda și spațiilor în care a fost păstrat după deces, inclusiv îmbrăcămintea acestuia, în cazul pestei, tifosului exantematic, febrelor hemoragice.

o) Se efectuează deratizarea în spațiile în care a stat bolnavul înainte de a muri și spațiile în care a fost păstrat după deces, în cazul pestei, tifosului exantematic, febrelor hemoragice.

p) Dezinfecțiile prevăzute la lit. c) și m) se realizează cu dezinfectanți care asigură distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni, conform cu activitățile biocide menționate în avizul sau în autorizația emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

2. Precauțiuni specifice pentru contactul cu decedații cu boli cu risc mediu de transmitere:

a) Se permite îmbălsămarea decedatului.

b) Se permit practicile obișnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a decedatului, respectând precauțiunile standard prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

c) Se permit manipularea, vizualizarea și contactul direct cu cadavrul, respectând precauțiunile standard în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

d) Se pulverizează dezinfectant peste cadavru.

e) Se obturează cu vată îmbibată în dezinfectant orificiile cu potențial de eliminare a fluidelor/secrețiilor.

f) Persoanele care manipulează cadavrul, îmbrăcămintea și obiectele contaminate cu secreții ale decedatului vor purta obligatoriu echipament standard de protecție individuală.

g) Se interzicere folosirea obiectelor contaminate cu fluide ale decedatului.

h) Se efectuează dezinfecția spațiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda, a obiectelor, îmbrăcămintei și a lenjeriei, precum și curățarea acestora.

i) Se efectuează dezinsecția în spațiile în care a stat bolnavul înainte de a deceda și spațiile în care a fost păstrat după deces, inclusiv îmbrăcămintea acestuia în cazul bolilor cu transmitere digestivă.

j) Dezinfecțiile prevăzute la lit. d) și h) se realizează cu dezinfectanți care asigură distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni, conform cu activitățile biocide menționate în avizul sau în autorizația emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

NOTE:

1. Pentru persoanele care au decedat cu infecție HIV, hepatite B, C, holeră, dizenterie, salmoneloze, la care există scurgeri de fluide/materii fecale, se va/vor folosi un sac/doi saci, după caz, înainte de introducerea în sicriu a decedaților;

2. Pentru persoanele care au decedat cu infecție HIV, hepatite B, C și encefalopatii spongiforme transmisibile, la care există scurgeri de fluide, se vor aplica următoarele precauțiuni specifice prevăzute la pct. 1:

– se interzice îmbălsămarea decedatului;

– se interzic practicile obișnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a decedatului;

– se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

– se va acoperi fața decedatului cu o mască, de asemenea se vor acoperi și alte orificii cu potențial de eliminare a fluidelor/secrețiilor pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecțioase de aerosoli;

– cadavrul se introduce în doi saci rezistenți de vinil. După introducerea cadavrului în saci, se pulverizează cu dezinfectant, urmat de introducerea în sicriu.

3. Precauțiuni specifice pentru contactul cu decedații cu boli cu risc scăzut de transmitere

– Se permite îmbălsămarea decedatului.

– Se permit ritualurile de igienizare a cadavrelor.

– Se permit: manipularea, vizualizarea și contactul direct cu cadavrul.

– Nu este necesară folosirea sacilor pentru cadavre.

– Este necesară respectarea precauțiunilor standard și a recomandărilor din anexa nr. 2 în cazul manipulării cadavrelor, respectiv utilizarea echipamentului de protecție individuală și spălatul mâinilor.

E. Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București:

1. Clasifică riscul de boală a decedaților pe baza certificatului constatator al decesului, conform listei de la lit. C și anexei nr. 1 la prezenta metodologie, și emit avizul epidemiologic de îmbălsămare sau notificare de respingere a avizului de îmbălsămare, după caz, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

2. Constituie o bază de date a avizelor epidemiologice eliberate, care va conține: numele și prenumele persoanei decedate, data decesului, gradul de risc infecțios, denumirea bolii, solicitantul avizului, locul înmormântării/incinerării.

F. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

* Pentru cadavrele persoanelor care au decedat cu infecție HIV, hepatite B, C și encefalopatii spongiforme transmisibile la care există scurgeri de fluide se vor aplica următoarele precauțiuni de la gradul de risc înalt:

– se interzice îmbălsămarea cadavrului;

– se interzic practicile obișnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare a cadavrului etc.;

– se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

– se va acoperi fața cadavrului cu o mască, de asemenea se vor acoperi și alte orificii cu potențial de eliminare a fluidelor/secrețiilor, pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecțioase de aerosoli.

** Pentru cadavrele persoanelor care au decedat cu infecție HIV, hepatite B, C la care există scurgeri de fluide se recomandă folosirea a doi saci înainte de introducerea în sicriu a cadavrelor, iar pentru persoanele care au decedat cu holeră, dizenterie, salmoneloze la care există scurgeri de materii fecale se recomandă folosirea unui sac înainte de introducerea în sicriu a cadavrelor.

ANEXA Nr. 2
la metodologie
Recomandări pentru personalul implicat în manipularea cadavrelor
– Folosirea de echipamente de protecție adecvate: mănuși, măști chirurgicale și șorțuri impermeabile și dacă există riscul de contaminare prin împroșcare cu fluide corporale, folosirea ochelarilor/vizor de protecție. Toate echipamentele trebuie să fie ușor de curățat și decontaminat.

– Orice echipament de protecție, folosit în zona de expunere a cadavrului, trebuie îndepărtat înainte de părăsirea acestei zone.

– Orice soluție de continuitate prezentă la nivelul tegumentelor trebuie acoperită cu pansament rezistent la apă. Dacă se produc tăieturi sau răniri în timpul procedurilor de manipulare a cadavrelor, acestea se spală imediat cu apă și săpun.

– Spălarea mâinilor/antebrațelor/duș cu apă caldă și săpun după ce s-au folosit mănuși, înaintea mesei, înainte de a fuma, de a folosi telefonul, de a atinge ochii etc.

– Evitarea contactului mână-ochi, gură, nas.

– De asemenea este recomandată folosirea soluțiilor dezinfectante avizate, conform normelor în vigoare.

– Colectarea, ambalarea, stocarea, transportul și eliminarea deșeurilor infecțioase se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

– Existența unor delimitări bine stabilite între zona „contaminată” și cea „necontaminată” cu posibilitatea de acces și curățire ușoară a zonei contaminate, precum și folosirea inscripțiilor ușor vizibile pentru aceste zone.

– Cadavrele/Fragmentele umane vor fi așezate cu precauție, astfel încât se va evita împrăștierea aerosolilor sau împroșcarea cu fluide corporale. La mutarea sau întoarcerea cadavrelor se va evita presarea abdomenului și a toracelui, preveninându-se astfel expulzarea materialului infecțios de la nivelul cavităților nazale, orale sau al altor orificii.

– Spălarea cadavrelor se va face cu apă, cu presiune scăzută pentru a evita împroșcarea.

ANEXA Nr. 3
la metodologie
Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Aviz epidemiologic pentru îmbălsămare și încadrarea în gradul de risc infecțios

Se aprobă realizarea îmbălsămării domnului/doamnei: nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., decedat/decedată la data: anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . la adresa . . . . . . . . . ., având drept cauză directă a decesului: . . . . . . . . . ., cauze antecedente: . . . . . . . . . . și cauze morbide inițiale: . . . . . . . . . ., prin metoda . . . . . . . . . ., cu produsul/produsele biocid/biocide: . . . . . . . . . . de către tanatopractor: nume . . . . . . . . . . prenume . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .

Se încadrează în gradul de risc* (încercuiți): mediu scăzut fără risc infecțios și vor putea fi efectuate următoarele:

* Pentru gradul înalt de risc infecțios mențiunea se va efectua pe formularul de notificare de respingere a avizului de îmbălsămare.

A. Va fi folosit sac pentru manevrarea cadavrului (încercuiți): da/nu

B. Poate fi spălat cadavrul (încercuiți): da/nu

C. Poate fi îmbălsămat (încercuiți): da/nu

D. Poate fi vizionat cadavrul cu sicriul deschis (încercuiți): da/nu

E. Poate fi atins cadavrul (încercuiți): da/nu

Data emiterii
Întocmit de: nume: . . . . . . . . . ., prenume: . . . . . . . . . .
Semnătura
Ștampila unității
Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Notificare de respingere a avizului de îmbălsămare

Se respinge solicitarea de avizare a îmbălsămării domnului/doamnei: nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., decedat/decedată la data: anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ., având drept cauză directă a decesului: . . . . . . . . . ., cauze antecedente: . . . . . . . . . . și cauze morbide inițiale: . . . . . . . . . ., prin metoda . . . . . . . . . ., cu produsul/produsele biocid/biocide: . . . . . . . . . . .

Motivul respingerii avizului: . . . . . . . . . .

Data emiterii

Întocmit de: nume: . . . . . . . . . ., prenume: . . . . . . . . . .
Semnătura
Ștampila unității

Acorda o nota

Apasa pe stea pentru a acorda o nota!

0 din 0 voturi

Fi primul care dai o nota acestei pagini.

Related Posts

Apelati-ne Acum - 0767.800.685